EMFC | RC OPLEIDING, UNIVERSITEIT MAASTRICHT

UMIO verzorgt als onderdeel van de School of Business and Economics van Universiteit Maastricht de deeltijd Opleiding tot Registercontroller (Executive Master of Finance and Control).
.
De opleiding is gericht op verdieping en uitbreiding van actuele financieel-economische kennis die essentieel is voor (aankomende) controllers, financieel managers, consultants, interim financials en CFO’s. Deelnemers volgen deze opleiding op vrijdag, naast hun werk. Er wordt een sterk case-gerichte onderwijsmethode op postgraduate niveau gehanteerd waarbij de theorie wordt toegepast op concrete praktijkproblemen, soms ingebracht door deelnemers zelf. Het onderwijs is kleinschalig om maximaal te profiteren van elkaars inbreng en ervaring. Er is naast verdieping op diverse terreinen een Leadership Traject inclusief de mogelijkheid tot Personal Counseling.
.
De wetenschappelijk geaccrediteerd opleiding verleent de Master of Science graad ‘Executive Master of Finance and Control’ (EMFC). Afgestudeerden kunnen lid worden van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en zijn dan gerechtigd om ook de titel Registercontroller (RC) te voeren. Voorts zijn er diverse activiteiten op het gebied van permanente educatie. De opleiding voorziet daarmee in de huidige en toekomstige opleidingsbehoeften van financiële professionals en voorziet bovendien in een sterk netwerk.

emfc maastricht university

“Het netwerk rondom de opleiding heeft mij de afgelopen jaren al vele nieuwe kansen en inzichten opgeleverd”

Toelating

De meeste deelnemers hebben als vooropleiding een masteropleiding of een doctoraal opleiding of een opleiding tot registeraccountant (theoretisch). Er is beperkt ruimte voor deelnemers met een andere vooropleiding. Neem voor nadere informatie contact op met het opleidingsmanagement.  Deelnemers kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen, dit is afhankelijk van de vooropleiding.

Instroom van registeraccountants

Er zijn speciale faciliteiten voor RA’s en voor hen die de opleiding bijna hebben afgerond. Zij kunnen het programma in ruim 1 jaar afronden. Voorts ontvangen RA’s PE-punten voor de vakken van de opleiding.*
.
Registeraccountants kunnen instromen in de opleiding en hebben vrijstelling voor de vakken Financial Accounting & Reporting, Auditing & Due Diligence en Internal Control & Accounting Information Systems (BIV/AO).
.
* Desgewenst kunnen RA’s ook 5 jaar over de opleiding doen. Zij volgen dan steeds enkele vakken per jaar. Daarmee kan eventueel aan de PE-verplichting nieuwe stijl worden voldaan. De kosten hiervan zijn € 2.000 per jaar. Desgewenst wordt per jaar apart gefactureerd. De RA kan dan met het PE-budget van de werkgever in een aantal jaren de RC-opleiding afronden.

Instroom van HBO-ers

Kandidaten met een HBO opleiding (zoals HEAO) en academisch denk- en werkniveau kunnen onder voorwaarden toegang krijgen. Voor deze kandidaten is er een toelatingstraject. Heb je een afwijkende vooropleiding, neem dan contact op ons op met het opleidingsmanagement.
.

Raadpleeg de brochure voor een uitgebreid deelnemersprofiel.

“Geen enkele andere investering heeft zo’n grote leverage als het gaat om het zetten van carrièrestappen en het realiseren van salarisverhoging”

COLLEGEGELD

Het collegegeld voor de opleiding bedraagt  € 15.000: voor jaar 1 en 2  € 7.500 per jaar. Voor jaar 3 wordt geen collegegeld in rekening gebracht.  Het collegegeld kan worden voldaan in twee termijnen van elk  € 7.500.
.
Jaar 1:    € 7.500
Jaar 2:    € 7.500
Jaar 3:    Geen collegegeld
.
Het collegegeld voor RA’s bedraagt € 10.000.
.
De aanschaf van boeken (ongeveer € 1.200) en de reiskosten komen voor rekening van de deelnemer.
.
Na de start van de opleiding is volledige restitutie van het collegegeld voor het betreffende collegejaar niet mogelijk. Echter de deelnemer hoeft in het geval van staken van de opleiding in jaar 1 niet het collegegeld voor jaar 2 te voldoen. Het collegegeld kan jaarlijks worden aangepast maar staat per startmoment vast.

collegegeld

Download de gratis brochure met uitgebreide
informatie over de EMFC|RC-opleiding